A- A A+
default green red contrast

Pengumuman

JUSTIFIKASI KAJIAN

Kajian guna tanah ini dibuat bertujuan untuk mengemaskini guna tanah semasa negeri Pulau Pinang bagi memudahkan perancangan guna tanah negeri ini. Di samping itu, kajian ini juga mengkaji setiap rancangan pembangunan yang dilaksanakan dan menilai penyumbangannya terhadap corak perkembangan guna tanah pada masa hadapan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengawal pembangunan agar tidak melebihi peruntukan guna tanah seperti yang diunjurkan dalam Rancangan Struktur Negeri iaitu hanya 300 hektar setahun. Dengan adanya maklumat-maklumat tersebut, Pihak Negeri dapat menentukan arah dan tekanan pembangunan bagi masa akan datang. Pelaksanaan kajian ini telah membantu Pihak Negeri mencapai pertumbuhan guna tanah lestari.

KAJIAN GUNATANAH

OBJEKTIF KAJIAN

KOMPONEN KAJIAN

ANGGARAN KOS KAJIAN

KEGUNAAN MAKLUMAT

GEOPATIAL DATA

Cetak E-mel

Berita

mygovmscmampusukpenangtownplanmbppkpktspmchrmisimg.phpimages1

 

offcanvas
totop