A- A A+
default green red contrast

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan

 Garis Panduan Perancangan (Semakan Semula)

Berikut merupakan status semasa Garis Panduan Perancangan (Semakan Semula):-

* Ringkasan GPP Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat, GPP Perindustrian, GPP Kemudahan Masyarakat, GPP Tanah Lapang dan Rekreasi, GPP Pemeliharaan dan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS), GPP Tokong, Kuil, Gereja dan Gurdwara dan GPP Tempat Letak Kereta dalam tindakan penyemakan.

Telah dibentang di JPP KPKT = 05

Menunggu giliran untuk dibentang di JPP KPKT = 11 (Tidak termasuk Doktrin)

 

Bil.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN (GPP)

STATUS

1

GPP Perumahan

Jangkaan pembentangan di Mesyuarat JPP KPKT pada 2012

2

GPP Kawasan Perdagangan

Jangkaan pembentangan di Mesyuarat JPP KPKT pada 2012

3

GPP kemudahan Masyarakat

Jangkaan pembentangan di Mesyuarat JPP KPKT pada 2012

4

GPP Masjid dan Surau

Menunggu arahan untuk pembentangan di Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri

5

GPP Tanah Perkuburan dan Krematorium

Jangkaan pembentangan di Mesyuarat JPP KPKT pada 2012

6

GPP Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau dan Taman Laut

Jangkaan pembentangan di Mesyuarat JPP KPKT pada 2012

7

GPP Taman Tema

Telah diluluskan oleh Kementerian/Jemaah Menteri/MNKT dan boleh dibentangkan ke Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri

8

GPP Taman Atas  Bumbung

Telah diluluskan oleh Kementerian/Jemaah Menteri/MNKT dan boleh dibentangkan ke Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri

9

GPP Reka Bentuk Sejagat

Telah diluluskan oleh Kementerian/Jemaah Menteri/MNKT dan boleh dibentangkan ke Mesyuarat  Jawatankuasa Perancang Negeri

10

GPP Padang Golf

Jangkaan pembentangan di Mesyuarat JPP KPKT pada 2012

Cetak E-mel

mygovmscmampusukpenangtownplanmbppkpktspmchrmisimg.phpimages1

 

offcanvas
totop