A- A A+
default green red contrast

Piagam Pelanggan

 Piagam Pelanggan 1   Mengurusetia Mesyuarat Perancang Negeri
  Sebanyak 4 Kali Setahun  
 Piagam Pelanggan 2

  Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang

 - Tidak Melebihi 14 Hari **   
 Piagam Pelanggan 3

 Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT) Dan Rancangan

 Kawasan Khas (RKK)

  - Dalam Tempoh 6 Bulan Selepas Kelulusan PBN

 
 Piagam Pelanggan 4  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) Dikaji Semula
 Piagam Pelanggan 5  Menyelaras Penyediaan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya
 Piagam Pelanggan 6

 Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas

 - Dalam Tempoh 60 Hari
 Piagam Pelanggan 7

 Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)

 - Setiap 6 Bulan     
 Piagam Pelanggan 8

 Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden

 - Dalam Tempoh 10 Hari Hari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
 Piagam Pelanggan 9

 Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat)

  - Dalam Tempoh 5 Hari
 Piagam Pelanggan 10

 Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa

 - Dalam Tempoh 5 Minit

 

 

Cetak E-mel

mygovmscmampusukpenangtownplanmbppkpktspmchrmisimg.phpimages1

 

offcanvas
totop