A- A A+
default green red contrast

Perutusan Pengarah

gambar pengarah  

                                                                                          Y.Bhg.TPr  Dato' Hj Mohd Anuar Bin Maidin
Pengarah PLANMalaysia@Pulau Pinang
(Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Pulau Pinang)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa Pulau Pinang membuka tirai tahun baru 2016 dengan memperkenalkan laman web baru yang lebih berinovatif dan berinformasi. Laman web yang berorientasikan format dan keperluan penguna-pengguna masa kini turut menyediakan beberapa sumber informasi dan perkhidmatan online seperti e_Rayuan serta hyperangkai ke Geoportal JPBD untuk menyemak Gunatanah Negeri.

Laman web ini juga merupakan medium terbaik jabatan untuk mempromosikan peranan dan perkhidmatan jabatan dalam memaksimumkan tahap penyampaian perkhidmatan samada kepada orang awam, agensi kerajaan dan swasta serta golongan pelajar.

Pihak pengurusan laman web jabatan sentiasa terbuka menerima sebarang pandangan, syor serta komen yang membina daripada semua pengguna ke arah menambahbaik laman web ini untuk faedah semua.

Terima kasih kerana sudi mengunjungi laman web kami.


Sekian

Y. Bhg.TPr  DATO' HAJI MOHD. ANUAR BIN MAIDIN
Pengarah,

Jabatan Perancang Bandar dan Desa
Negeri Pulau Pinang

 

 

Cetak E-mel

mygovmscmampusukpenangtownplanmbppkpktspmchrmisimg.phpimages1

 

offcanvas
totop