Slider

Soalan Lazim - 4

Indeks Artikel

 Apakah kegunaan Kebenaran Merancang ?
Setiap pembangunan yang ingin dijalankan perlu kebenaran merancang. Ianya untuk PBT mengawal perancangan
dan pembangunan serta menjadi satu bentuk tanggungjawab terhadap PBT yang meluluskan dan mnjalankan kerja-kerja pembangunan Apakah kesan jika pembangunan dijalankan tanpa/tidak mematuhi kebenaran Merancang?
Ia merupakan kesalahan mandatory dibawah Akta 172. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga
RM 500,000,00 atau penjara  dua (2) tahun atau kedua-keduanya sekali. Denda akan dikenakan sehingga
RM 5000.00 setiap hari kesalahan berterusan.

Apakah Lembaga Rayuan?
Lembaga Rayuan adalah satu badan yang ditubuhkan oleh Pihak Berkuasa Negeri bertujuan untuk memberi
peluang kepada  orang awam yang terkilan atau tidak puas hati dengan keputusan Kebenaran Merancang
yang dibuat oleh  Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan

 

mygov sukpenang kpkt townplan mbpp spmc hrmis mampu img.php msc