Ahli Tetap Jawatankuasa Perancang Negeri

1)        Y.A.B.  KETUA MENTERI

2)        Y.B. TIMBALAN KETUA MENTERI 1Y.A.B.  KETUA MENTERI
         Pengerusi J/K MMK Pembangunan Industri, Perdagangan Antarabangsa, Koperasi & Perhubungan Masyarakat dan Pembangunan Keusahawanan.

3)      Y.A.B. TIMBALAN KETUA MENTERI 2
        Pengerusi J/K Perancang Ekonomi Negeri, Pendidikan dan sumber manusia, Sains,Teknologi dan Inovasi.

4)       Y.B.Setiausaha Kerajaan Negeri
        pengerusi J/K MMK KerajaanTempatan, Pengerusi Lalu lintas dan Tebatan Banjir
        Pengerusi J/K MMK Perancang Bandar dan Desa dan perumahan

          Y.B.PenasihatUndang-UndangNegeri

          Y.B. PegawaiKewanganNegeri


       Pengarah-Pengarah Jabatan
      Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri
        Pengarah Tanah danGalianNegeri
        PengarahKerja Raya Negeri
        Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran
       Pengarah Pertanian Negeri
       Pengarah Kemajuan Negeri
       Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri
       Datuk Bandar MBPP
       Yang Dipertua MPSP
       Pengarah JPBD (Setiausaha)

Cetak E-mel

mygovmscmampusukpenangtownplanmbppkpktspmchrmisimg.phpimages1

 

offcanvas
totop