Slide 1

Ahli Tetap Jawatankuasa Perancang Negeri Pulau Pinang

1.    Y.A.B. Ketua Menteri
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Pembangunan Tanah & Ekonomi dan Komunikasi

2.    Y.B. Timbalan Ketua Menteri 1
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Hal Ehwal Agama Islam, Koperasi dan Pemerkasaan Komuniti

3.    Y.B. Timbalan Ketua Menteri 2
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Pembangunan Modal Insan, Pendidikan, Sains & Teknologi

4.    Y.B. Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar & Desa

5.    Y.B. Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Infrastruktur dan Pengangkutan

6.    Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

7.    Pengarah PLANMALAYSIA@PulauPinang
       Setiausaha Jawatankuasa Perancang Negeri Pulau Pinang

8.    Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang

9.    Setiausaha Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pulau Pinang

10.  Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang

11.  Y.B. Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang

12.  Y.B. Pegawai Kewangan Negeri Pulau Pinang

13.  Pengarah Pejabat Pembangunan Pesekutuan Pulau Pinang

14.  Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang

15.  Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang

16.  Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai

17.  Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang

18.  Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinangmygov sukpenang kpkt townplan mbpp spmc hrmis mampu img.php msc

totop
  • Kemaskini Terakhir:
    01 Disember 2022
     

if Facebookif youtubeif Twitterif RSS

Paparan terbaik dengan menggunakan pelayar web Mozilla Firefox versi 30 dan ke atas pada tetapan resolusi minimum 1366x768.

PENAFIAN : PLANMalaysia@Pulau Pinang tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerugian disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.

PLANMalaysia@Pulau Pinang