Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Selamat Datang ke
PLANMALAYSIA@Pulau Pinang

Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri  Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1959,
iaitu negeri keempat selepas Perak, Johor dan Selangor.
Lanjut

Selamat Datang ke
PLANMALAYSIA@Pulau Pinang

Selamat Datang ke
PLANMALAYSIA@Pulau Pinang

Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri  Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1959,
iaitu negeri keempat selepas Perak, Johor dan Selangor.

Lanjut

Selamat Datang ke
PLANMALAYSIA@Pulau Pinang

Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri  Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1959,
iaitu negeri keempat selepas Perak, Johor dan Selangor.

Lanjut