Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Draf Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKK BB) 2020 (Penggantian)

Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil. 7/2020 pada 28 September 2020 telah meluluskan Kertas Kerja Program Publisiti dan Penyertaan Awam bagi Draf Laporan Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKK BB) 2020 (Penggantian). Program ini akan bermula pada 26 Oktober 2020 sehingga 28 Disember 2020 (2 bulan). 

Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKKBB) 2020 (Penggantian) adalah merupakan satu pelan cadangan yang terperinci jika dibandingkan dengan Rancangan Tempatan.

Bab ini akan menjelaskan secara terperinci peruntukan penyediaan RKK dan prosedur penyediaan RKK. Selain itu, bab ini juga akan menyentuh kepada Dasar – dasar dan Polisi – polisi di peringkat Negara, Negeri dan Tempatan terhadap pembangunan dan halatuju Bukit Bendera.

Untuk pengguna Android boleh muat turun aplikasi dengan klik link disini


Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-


BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Laporan Draf RKK Jilid 1 Muat-Turun
3. Laporan Draf RKK Jilid 2 Muat-Turun
4. Banner Muat-Turun
5. Bunting Muat-Turun
6. Notis Akhbar Muat-Turun
7. Bahan Pameran Muat-Turun
8. Backdrop Perasmian Muat-Turun
9. Borang Maklumbalas Muat-Turun
10. Borang Maklumbalas Dalam Talian Muat-Turun

Hakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang