Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Fungsi JPN

Fungsi utama bahagian ini adalah mengurusetiakan beberapa mesyuarat jawatankuasa penting di dalam negeri Pulau Pinang. Tugas utama adalah menjadi urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri yang dipengerusikan oleh Y.A.B Ketua Menteri dengan Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Pulau Pinang sebagai Setiausaha / Penasihat. Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri.Mesyuarat ini kebiasaannya akan membentangkan kertas kerja yang merangkumi kertas kertas Dasar, Rancangan Pemajuan (Rezoning), Permohonan Permohonan Di Bawah Seksyen 20A dan kebenaran Merancang.

Semua kes perlingkungan semula perlu dibincangkan diperingkat Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perancang Negeri terlebih dahulu. Bahagian ini Mesgurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Negeri sebelum kertas kerja dibawa masuk dan  dibincangkan diperingkat Jawatankuasa Perancang Negeri.

Bahagian Koperat dan Lembaga Rayuan Juga mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa MMK Perancang Bandar. Perkara perkara yang dibincangkan mmenjurus kepada pelaporan permohonan permohonan yang dikemukakan Unit OSC MPPP dan MPSP bagi Negeri Pulau Pinang.
Hakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang