Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Ahli Tetap Jawatankuasa Perancang Negeri Pulau Pinang

1.    Y.A.B. Ketua Menteri
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Pembangunan Tanah & Ekonomi dan Komunikasi

2.    Y.B. Timbalan Ketua Menteri 1
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Pembangunan Agama Islam, Pendidikan, Pengajian Tinggi Dan Perpaduan Masyarakat

3.    Y.B. Timbalan Ketua Menteri 2
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Pembangunan Modal Insan, Sains Dan Teknologi

4.    Y.B. Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar & Desa

5.    Y.B. Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Infrastruktur, Pengangkutan Dan Digital

6.    Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

7.    Pengarah Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Pulau Pinang
       Setiausaha Jawatankuasa Perancang Negeri Pulau Pinang

8.    Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang

9.    Setiausaha Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pulau Pinang

10.  Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang

11.  Y.B. Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang

12.  Y.B. Pegawai Kewangan Negeri Pulau Pinang

13.  Pengarah Pejabat Pembangunan Pesekutuan Pulau Pinang

14.  Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang

15.  Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang

16.  Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai

17.  Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang

18.  Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Pulau PinangHakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang