Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Fi Lembaga Rayuan

Perkara    Individu/Lot Berjiran Pemaju/Syarikat
Memfailkan kes (kaedah 4(2))   RM 100.00 RM 3,000.00
Penyediaan dokumen untuk pendengaran (kaedah 6)   RM 200.00 RM 3,000.00
Pengeluaran notis untuk pendengaran (setiap notis) (kaedah 8(3))   RM 100.00 RM 1,500.00
Saman/sapina untuk saksi (setiap saman) (kaedah 13(1)/13(2))   RM 100.00 RM 1,500.00
Pengeluaran saman untuk menyediakan dokumen (kaedah 13(2))   RM 100.00 RM 1,500.00
Menyediakan bukti dan nota pengerusi   RM 200.00 RM 1,500.00
Penyediaan dokumen keputusan Lembaga Rayuan   RM 200.00 RM 1,500.00

Perolehan Dokumen

Dokumen Individu/Lot Berjiran Pemaju/Syarikat
Rekod Rayuan   RM 200.00 RM 3,000.00
Keputusan (Borang 6A) & Alasan Penghakiman   RM 200.00 RM 1,500.00
Nota Prosiding   RM 200.00 RM 1,500.00


A.              PERAYU/ORANG YANG BERKEPENTINGAN YANG MERUPAKAN PEMAJU HARTANAH/SYARIKAT
(Kaedah 9)

IL   JENIS RAYUAN AMAUN (RM) CATATAN
1 Pemfailan Rayuan 3,000.00 Bayaran Semasa pemfailan Notis Rayuan
2 Penyediaan Rekod Rayuan dan Penyampaian kepada Pihak pihak

3,000.00
setiap set

Bayaran Dalam Tempoh empat belas hari dari tarikh penerimaan Borang 6
3 Pengeluaran dan penyampaian saman 1,500.00 Bayaran semasa permohonan bagi pengeluaran saman
4 Nota Keterangan 20.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan
 5  Alasan Penghakiman  50.00 Setiap muka surat  Bayaran sebelum dibekalkan

 

 

 

 B.        PERAYU/ORANG BERKEPENTINGAN YANG BUKAN MERUPAKAN PEMAJU HARTANAH/SYARIKAT

Bil Jenis Bayaran Amaun (RM) Catatan
1 Pemfailan rayuan 100.00 Bayaran semasa pemfailan Notis Rayuan
2 Penyediaan Rekod Rayuan dan penyampaian kepada pihak-pihak 100.00 setiap set Bayaran dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penerimaan Borang 6
3 Pengeluaran dan penyampaian saman 100.00 Bayaran semasa pengeluaran saman
 4  Nota keterangan  20.00 Setiap muka surat  Bayaran sebelum dibekalkan
 5  Alasan Penghakiman  50.00 Setiap muka surat  Bayaran sebelum dibekalkan
       

 

C.    ORANG SELAIN DARIPADA PIHAK-PIHAK/ORANG BERKEPENTINGAN

 

Bil Jenis Rayuan Amaun (RM) Catatan
1 Rekod Rayuan 300.00 setiap set Bayaran sebelum dibekalkan
2 Borang & Jadual Pertama 100.00 setiap borang Bayaran sebelum dibekalkan

 

 

Hakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang