Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

J/K TEKNIKAL PERANCANG NEGERI

SENARAI JABATAN YANG TERLIBAT MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL PERANCANG NEGERI

AHLI TETAP

1.    YB. TUAN H'NG MOOI LYE     -   Pengerusi
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar & Desa

2.    Y.B TUAN ZAIRIL KHIR JOHARI     -   Timbalan Pengerusi
       Pengerusi Jawatankuasa MMK Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital

3.    Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Pulau Pinang     -   Setiausaha

4.    Jabatan Perancang dan Pembangunan
       Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

5.    Jabatan Perancang Bandar
       Majlis Bandaraya Seberang Perai (MBSP)

6.    Pengarah Tanah dan Galian Negeri

7.    Jabatan Kerja Raya Negeri

8.    Jabatan Pengairan dan Saliran

9.    Jabatan Alam Sekitar

10.  Jabatan Pertanian Negeri

11.  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Timur Laut 

12.  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Barat Daya

13.  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Seberang Perai Utara

14.  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Seberang Perai Tengah

15.  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Seberang Perai Selatan

16.  Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta


JEMPUTAN SEKIRANYA TERLIBAT

1. 
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

2. Jabatan Perhutanan Negeri

3. Jabatan Pendidikan Negeri

4. Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA)

5. Tenaga Nasional Berhad (TNB)

6. Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)

7. Perabadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP)SENARAI JABATAN YANG TERLIBAT MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL PERANCANG NEGERI (INFRASTRUKTUR)

AHLI TETAP

1.    YB. TUAN H'NG MOOI LYE     -   Pengerusi
       Pengerusi Jawatankuasa MMK
       Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar & Desa

2.    Y.B TUAN ZAIRIL KHIR JOHARI     -   Timbalan Pengerusi
       Pengerusi Jawatankuasa MMK Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital

3.    Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Pulau Pinang     -   Setiausaha

4.    Jabatan Kejuruteraan                   -   Setiausaha Bersama
      
Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

5.    Jabatan Perancang Bandar dan Pembangunan
      
Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

6.    Pengarah Tanah dan Galian Negeri

7.    Jabatan Kerja Raya Negeri

8.    Jabatan Pengairan dan Saliran

9.    Pejabat Daerah & Tanah Daerah Timur Laut

10.  Pejabat Daerah & Tanah Daerah Barat Daya
Hakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang