Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Permohonan Dibawah Seksyen 5(2), Akta 172

Sebahagian kecil kawasan di Daerah Timur Laut (DTL) Pulau Pinang melibatkan kawasan yang tidak terletak di bawah kawasan pentadbiran PBT, Selaras dengan peruntukan Seksyen 5(2):

“…..Mana-mana kawasan didalam negeri yang tidak menjadi sebahagian daripada kawasan mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan, Pengarah Negeri hendaklah menjadi pihak berkuasa perancang tempatan.....”

Pelbgai jenis dan kategori permohonan diterima seperti:-

  • Permohonan Kebenaran Merancang

  • Permohonan Pelan Bangunan

  • Permohonan Sijil Kelayakan Menduduki

  • Permohonan Pelan Kerja Tanah

  • Permohonan Pelan Parit dan Jalan

  • Permohonan Pelan Pembersihan

  • Permohonan Lampu Jalan

Hakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang