Arial | PT Sans | Century
hubungi faq hubungi maklumbalas peta

Misi, Visi Dan Moto

 

 MISI

Menjadi Pusat Kecemerlangan Dalam Pekhidmatan Perancangan Bandar dan Desa.

 

VISI

Mewujudkan Petempatan dan Persekitaran Kehidupan manusia yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi seluruh Negeri Pulau Pinang. 

 

MOTO

“ TRANSFORMASI PERANCANGAN KE ARAH KEMAMPANAN

 

Hakcipta Terpelihara © PLANMalaysia@Pulau Pinang